Stor efterfrågan på formsäker svensk design i Europa

Med ett återupprättat fokus på unik design, fortsätter vi på Borås Cotton vår expansion och återtar vår plats på den europeiska exportmarknaden – en efterlängtad närvaro visar det sig. Detta vittnar såväl det bemötande vår nya samarbetspartner Dörflinger & Nickows säljorganisation fått ute på fältet, som det gensvaret vi fick på biennalen Bel Étage i Salzburg […]