Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

 

I enlighet med Borås Cotton Contract AB´s professionella ansvar respekterar Borås Cotton Contract AB din integritet och säkerställer att dina uppgifter behandlas med den sekretess och den respekt som situationen kräver. Denna policy riktar sig till dig som Borås Cotton Contract AB har en relation med genom vår verksamhet. Befintlig, tidigare eller potentiell kund, leverantör, eller samarbetspartner, deltagit på event, besökare på hemsidan, eller på annat sätt har kontakt med oss. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR, EU2016/679). Nedan kan du läsa mer om hur Borås Cotton Contract AB behandlar dina personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig

Borås Cotton Contract AB, organisationsnummer 556785-4731 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Vart vänder du dig om du har frågor?

Om du har frågor kring hur Borås Cotton Contract AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på gdpr@berger.se

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter utgör en personuppgift.

 

Vilka uppgifter samlar vi in?    

När du är i kontakt med oss på Borås Cotton Contract AB kan vi komma att samla in och behandla uppgifter om dig. Personuppgifter som vi behandlar:

 

 • Grundläggande information så som ditt namn, arbetsplats, position, arbetstitel och språk.
 • Kontaktuppgifter så som adress, e-postadress, och telefonnummer.
 • Betalningsuppgifter
 • Teknisk information så som information om ditt besök på vår hemsida.
 • Information som du tillhandahåller i samband med möten eller event.
 • Bilder som Borås Cotton Contract AB tar på våra seminarier, event och liknande tillställningar.

 

Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Borås Cotton Contract AB samlar in uppgifter om dig och andra:

 

 • När Borås Cotton Contract AB inleder kontakt med ny potentiell kund eller leverantör.
 • När Borås Cotton Contract AB inleder en affärsrelation.
 • Genom vår hemsida.
 • Via e-post sänt till och från Borås Cotton Contract AB
 • När du förser oss med informationen genom kontakt med oss via möten, samtal, sociala medier, event eller genom att du fyller i formulär online.
 • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss.

 

Ändamål

Personuppgifter samlas in för att vi skall kunna kommunicera med dig, för administration och för marknadsaktiviteter, samt för att utveckla och förbättra kommunikationen med dig. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller för annan information som kan vara av intresse för dig.

 

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att få ett registerutdrag över vilka personuppgifter om dig som behandlas av Borås Cotton Contract AB. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, åtar sig Borås Cotton Contract AB att rätta uppgiften utan onödigt dröjsmål efter inkommen skriftlig begäran.

 

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade om behandlingen inte längre är nödvändig, du återkallar ditt samtycke, det saknas berättigade skäl efter din invändning eller behandlingen sker på ett olagligt sätt. Enligt bokföringslagen har Borås Cotton Contract AB skyldighet att arkivera handlingar. Under den tiden kan Borås Cotton Contract AB inte tillmötesgå en begäran om radering av personuppgifter som förekommer i sådana handlingar.

 

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Borås Cotton Contract AB är du välkommen att kontakta oss. Om du inte är nöjd med hur Borås Cotton Contract AB behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen som är den svenska tillsynsmyndigheten.

 

Borås Cotton Contract AB

Org. 556768400501

Ingela Gathenhielmsgata 3

421 30 Västra Frölunda

Telefon: +46 31 490940

e-post. gdpr@berger.se

 

 

Senast uppdaterad: 3 april 2019