Populär textildesign för offentlig miljö

60 års erfarenhet​

Skandinavisk textildesign

Borås Cotton ingår sedan 2014 i  Y.Berger & Co AB, ett av Sveriges ledande textildesigns företag, som har över 60 års erfarenhet av att utveckla och sälja tekniska fibrer och högteknologiska textilier med hela världen som sin marknad. Sedan vi kommit under Y.Berger & Co’s  vingar har vi tillgång till den tekniska spetskompetens, innovationskraft och kunskapsmassa som rustar oss för nästa steg i utvecklingen av designtextilier för det offentliga rummet.

Nästan samtidigt som Y.Berger&Co startade sin verksamhet med att importera högteknologiska fibrer, garner och textilier från Japan till den svenska industrin, så började Borås Cotton inse vikten av att låta de egna formgivarna bidra med mönster.

Under 60 och 70 talet satte Inez Svensson och Sven Fristedt  Borås Cotton på världskartan med djärva mönster. Fristedts Glada Blada satte färg på Manhattan med hjälp av Jack Lenor Larsens lansering. Inez Svensson arbete med 10-gruppen är legendarisk.

Under 1970 och 80-talet växte Borås Cotton till ett världsberömt varumärke tack vare djärv formgivning och marknadsföring genom dotterbolag runt om i världen.

På 1990 blev Borås Cotton mer produktionsinriktat och tappade delvis fokus på formgivningen. Efter Sovjetunionens upplösning fick man den på papperet intressanta idén att köpa in sig i Europas största textilfabrik i Estland. Tyvärr skulle man snart bli varse att den ryska dynamiken är väsensskild från vad Kina senare skulle visa upp.

I takt med hårdare konkurrens och bristande fokus på formgivning försvann Borås Cotton från världsscenen, med ett undantag, Japan.

På 70-talet besökte ett Japanskt företag Borås och det blev början på ett långt samarbete som har gjort att Borås Cotton numera nästan är mer känt i Japan än i Skandinavien.

I början på 2000-talet började Borås Cotton trycka mönstren på flamskyddad polyester och byggde upp en stabil position på den svenska kontraktsmarknaden. Efter ett antal år på nedgång på 2010-talet, tog Y.Berger&Co över Borås Cotton med lager och distribution. Det visade sig dock att mönster var för export och vad den svenska kontraktsmarknaden ville ha var enfärgade 3 meter breda tyger. Här kom Y.Berger&Co långa tradition och erfarenhet av att hitta och producera nya produkter till sin rätt.

Elbrus och Akka såg dagens ljus och banade väg för Borås Cottons fortsatta framgångar på den Skandinaviska kontraktsmarknaden.

”Art on fabric” beskriver vårt sätt att arbeta och står för sammankopplingen av tekniska textilier och Borås Cottons tradition att skapa hållbar textildesign med den skicklige formgivarens frihet i centrum.

Happy Leaves red