Get inspired

Hållbar design & teknisk textil

Textil ger ett rum karaktär och är det mest kostnadseffektiva sättet att förändra och förnya en inomhusmiljö för att bli såväl mer funktionell som inspirerande.

Läs mer »