Trycktekniker

Fibervalet på tyget bestämmer vilka olika alternativ till färgpigment och färgteknik som kan användas.

Borås Cotton använder idag två tekniker: digitaltryck och rotationstryck.

Digitaltryck

Digitaltryck kan liknas vid en vanlig dataskrivare. Antingen skriver man ut direkt på tyget alternativt skriver man ut på papper och med hjälp av värme överför tryckpastan till tyget. Fördelarna med denna teknik är att den reducerar vattenanvändning under processen samt att man kan trycka små serier.

Rotationstryck

Rotationstryck görs i stora maskiner med graverade valsar som roterar och trycker på textilen. Rotationstryck har en gräns på antalet färger som kan tryckas då varje vals är en färg. Antalet färger brukar vara max 12 stycken.