Kemikaliesäkerhet

Vi har ett ansvar mot våra kunder och leverantörer att kontinuerligt arbeta för en bättre, säkrare och etisk produktion. Som guide i detta viktiga arbete har vi vår uppförandekod som är baserad på ILOs konventioner för mänskliga rättigheter och EUs kemikalielagstiftning REACH. På Borås Cotton tänker vi på hur produktion, transport och återvinning av våra produkter påverkar miljön och jobbar för att minska vårt klimatavtryck.