Standarder

Flamskyddat tyg

Borås Cottons flamskyddade kvaliteter klarar en eller flera standarder för flamskydd. De vanligaste finns förklarade nedan:

DIN 4102 är en tysk standard som mäter reaktionen vid eld. Om gardinen är godkänd att klara kraven för flamskydd så markeras den med B1.

NF P 902-503 är en fransk standard som testas med en elektrisk värmekälla. Resultatet M1 i standarden är det högsta och betyder att materialet inte vill fortsätta brinna.

EN13773 är en Europeisk standard som med resultatet ”Class 1” säger att materialet inte börjar brinna.

BS 5867 är en standard från Storbritannien som är känt som cigarett-testet

Färghärdighet

Många av Borås Cottons kvaliteter är färgade och tryckta med olika färger och mönster. Kvaliteterna ska behålla samma kvalitet efter användning och tvätt. Färghärdighet kan bli testat med några olika standarder. Om tyget testats enligt standarden ISO 105-B02:2014; Färghärdighet mot artificiellt ljus så har tyget lagts i en kammare med specifik temperatur, luftfuktighet och tid. Resultatet blir jämfört med en standardiserad nivå mellan 1-8 där 8 är det bästa och betyder inga färgförändringar.

Standarden ISO 105:C06:2010; Färghärdighet vid tvätt så tvättas materialet enligt ett standardiserat program med given temperatur. Resultatet anges i nivå 1-5, där 5 är det bästa resultatet med ingen färgförändring.

Ljud – Akustik tyg

Hur mäts ljudabsorption?

Ljudabsorption mäts med hjälp av standard ISO354:2003. En testrapport från ISO 354:2003 ger ett resultat som är jämförbart mellan kvaliteter samt hjälper branschen att kunna räkna ut rätt kvalitet till rätt miljö

Hur fungerar testet?

Testet utförs i ett specifikt rum skapat för akustiska tester där bakgrundsljudet är lågt. Tyget hängs upp 10 cm från vägg i en del av rummet, både slätt och draperad testas. Testet mäter hur lång tid i sekunder det tar att minska 60dB på frekvenser mellan 100-5000 Hz. Efterklangstiden ligger till grund för resultatet och dess absorptionsklass. Borås Cotton utför sina tester hos Akustikverkstan; www.akustikverkstan.se

no noise diagram 1

Hur används resultatet?

Absorptions-klasserna är indelade från A-E, där A ger bästa absorption. Rummets utformning kan spela en stor roll i huruvida en lägre klass kan användas och samtidigt uppnå en godkänd miljö. Exempelvis kan ett tyg klasserat med C godkännas i ett A-klassat rum.

Borås Cotton märker upp de tyger i kollektionen som klarar C-nivån och uppåt med en gul ”No Noise” märkning.