Återvunnen polyester

Det är komplicerat att arbeta miljövänligt med textilier. Vi kan alla göra så gott vi kan med den information och den tekniska utveckling som finns tillgänglig för stunden. Återvunnen polyester görs än så länge oftast av plastflaskor som rivs ner till flingor som sedan görs om till pellets för att smältas och extruderas till polyestergarn.

Miljövänligt - Med återvunnen polyester

Återvinning av PET flaskor är förhållandevis lätt pga av att de utgör en ren, högkvalitativ form av PET. De är transparenta och majoriteten av dem innehåller inga färgämnen. Men ännu viktigare är att deras materialkvalitet är tillräckligt hög för att de skall tåla nedbrytning under den mekaniska återvinningsprocessen. Mekanisk återvinningsprocess är miljövänligare än en kemisk. Garn tillverkat på detta sätt kan inte återvinnas mekaniskt en andra gång, än mindre flera gånger, utan en kraftig nedgång i kvaliteten på fibrerna, som blir allt kortare och svagare.  Tillverkning av återvunnen polyester genererar mer än hälften så lite CO2 utsläpp än tillverkning av ny polyester.

Ännu så länge finns ingen riktigt kommersiell återvinning av textilavfall. Det är svårt att återvinna textila material. Många tyger är tillverkade av mixade material polyester/bomull etc. Det är komplicerat att separera de olika fibrerna från varandra. Textilfibrerna är dessutom oftast färgade (orena). Färgämnena måste tas bort för att den återvunna fibern skall bli kommersiellt intressant. Det pågår glädjande nog flera spännande projekt inom ämnet miljövänligare textil, vilka vi givetvis noga följer.

Vi vill föra utvecklingen framåt

I vårt moderbolag har vi en avdelning specialiserad på tekniska fibrer och garner och en som arbetar med högteknologiska arbetshandskar. Genom intern samverkan kan vi inte bara noga följa utvecklingen inom området utan även bidra med att föra utvecklingen framåt.

Nedanför visas tyg av återvunnen polyester.

Japan_curtain-3.jpg